Home Genel 21 HAZİRAN YENGEÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

21 HAZİRAN YENGEÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

by ulgen
0 comment

 Güneş tutulması 0 derece yengeçte gerçekleşti. 0 dereceler zodyakta çok taze, heyecanlı ve zapt edilmesi güç enerjileri temsil eder, hele de bir öncü burcun bu derecesinde önemli bir olay gerçekleşiyorsa bu ham enerji çok daha etkili hale gelir çünkü izdüşümü Koç Noktası’ndadır. Mevsim başlangıçlarını ifade eden kollektif bir noktadır. Yengeç burcu, emniyet ihtiyacı, beden sağlığı ve Satürn ve oğlak burcu etkisiyle beden bütünlüğünü gösterir. Yöneticisi Ay, kişinin sağlık ve duygu durumunun en doğrudan göstergesidir. Neredeyse duygusal hafızamızın tamamı Ay ile ilişkilidir.

Duygusal hafıza asla bireylikle ilgili değildir, birey olmak için eğitilmesi, temasa geçilmesi, zaman zamanda dönüştürülmesi gereken bir yapıdır. Aile köklerimiz ve atasal bağlarımız bu duygusal geçmişin büyük bölümünü oluşturur, böyle bakıldığında yengeç burcunda gerçekleşecek bir tutulma aslında başlatıcı etkisine rağmen (öncü, güneş tutulması ve sıfır derece koç noktası olmasından) bir nevi geçmişe yönelik hesaplaşma (gezegenlerin çoğu retro, yengeçin sembolizmasında  atalar kökler ve geçmiş var) ve yapılandırma (oğlak-yengeç aksı yapılandırır) etkileri içeriyor. Bu tutulmada iki son dispozitör gezegen var biri Satürn diğeri Ay, birbirlerine yüz ellilik açı yapıyorlar, bu açı derin uzlaşmazlık ve en kökten değişimi gösteren açıdır, bireysel haritalarda Pluton’un ışıklara yaptığı açılarla kıyaslanabilecek türden bir krizi anlatır, dönüşme garantisi verir. Kova ve yengeç burçlarının krizini gösteriyor ayrıca ve ikisi de ilk bakışta malefik denilemeyecek 0 derecede bulunuyorlar. Bir burcun 0 derecesi enerjisinin en ham ve ölçüsüz temsil edilmesini anlatır. Bu decede bulunan bir gezegen yukarda da belirttiğim gibi dengeli olmaktan çok aceleci ve heveslidir. Kova burcunun bireyselleşme ve toplum içinde her bireyin kendi benliğini özgün ifade etmesine karşılık yengeç burcunun atalar, kökler, duygular ve geçmişle olan ananevi bağının çatışması haritada önümüzdeki 6 aylık süreçte büyük bir gelişim baskısıyla karşı karşıya olunacağını gösteriyor. Bazı ayakbağı olan otomatik davranışlarımızı (karmik davranışlarımızı) önce kabul edip görüp sonra da dönüştürmek ve kendi özgün yapımıza ulaşmak zorunda kalacağımız koşullarla karşı karşıya kalacağız, Mars koç burcuna geçtiğinde ise bu durumlarla başa çıkacak gücü elde edecek ve kiron ile kavuşacağı 12 Temmuz da bireysellikten ne kadar yoksun olduğumuzun, aslında ana baba modelimizin kopyası olduğunuzu (atasal karma ve modeller, yani anne babaya benzemekte bir sorun yok eğer farkındaysanız) göreceğiniz acı deneyimlere hazırlıklı olun. Bunca gerilim arasında Satürn oğlak burcuna geçtiğinden gelenekçilik krizleri şeklinde deneyimleyeceğiz olayı. Ardından kendinizi değiştirecek gücü kendinizde bulacaksınız.

Tutulma kuzey düğüm bendinde gerçekleşiyor, böyle konumlandığında tutulmanın etkilerinin yenilikçi ve geliştirici olacağını düşünürüz. Sirius kavuşumlu Merkür ile geniş orblu bir kavuşumu var, ayrıca kuzey ay düğümü de ülkemizin Ay’ı ile kavuşmuş durumda. Bu tutulma bizi, halkı ve sağlığı temsil eden gezegen aracılığıyla, doğrudan etkiliyor. Tutulmanın baş aktörü Ay çok güçlü bir yerleşimde. Fakat tutulmanın hemen ardından zorlu açıları var. Neredeyse oldukça zorlu ve gayret gerektiren süreçleri işaret ediyor. Mars ve Neptün ün 8. Evdeki kavuşumu ve bu kavuşumun 6. evdeki korona salgınını sembolize eden gezegenlere yaptığı altmışlık açı bir süre gündemimizi meşgul ederek bu salgına bizlerin düşük bağışıklık tepkisi verdiğimizi işaret ediyor. 28 Haziran’da yani tam bir hafta sonra Mars’ın yöneticisi olduğu, en güçlü bağışıklığı gösteren Koç burcuna geçip, tutulma derecesine kesin kare yaptığında sarsıcı kendine getirici bir etki olacak. Bu baştaki dirençsiz korkmuş ve içe dönük halimize bir silkelenme gibi olacaksa da yaklaşık iki ay boyunca düz harekette hastalığa meydan okurcasına ilerleyerek, retrodaki Pluto, Satürn ve Jüpiter kavuşumunun hastalık yapıcı ve yayıcı etkisine kare yaparak mücadele yeteneğimizi arttıracak. Hastalıkla mücadelenin zirvesi 5-12 Temmuz olacak gibi görünüyor, aynı zamanda şifa da o günden sonra yükselecek, yaz sonunda büyük ihtimalle yüksek bir bağışıklık seviyesi toplumun büyük bir kesiminde tesis edilmiş olacaktır diye düşünüyorum. Yaz sonundan itibaren Mars retro hareketine başlayarak bu süreçte bağışıklık geliştiremeyen insanları geliştirmeye zorlayacak. Yaz ayları bağışıklık geliştirmek için çok önemli bir fırsat olabilir, sonrasında daha önceki yazılarımda kısaca bahsettiğim bir üçüncü yükseliş periyodu bekleniyor. Bulaşıcı grip salgını ile ilgili yazmak istedim çünkü benim de oldukça fazla ilgimi çekiyor, özellikle Retro Satürn ün 29 derece Oğlak ta bulunacağı 5 Temmuz tutulması civarında vaka sayısı oldukça yüksek görünebilir, korkmamanızı tavsiye ederim, çünkü güçlü Mars iş başında olacak. Bu virüsle karşılaşmamak mümkün değilken karşılaşmak için oldukça ideal zamanlar bu yaz ayları olacak.

 Bu tutulma sürecinde Sirius kavuşumlu Retro Merkür iş başında olacak demiştik. Yukardaki bilgilere ilave olarak Merkür aynı zamanda kuzey düğümün de yöneticisi. Bu göstergenin etkisiyle yanıt beklediğimiz bilgiler bir bir açığa çıkacak ve şifalandırıcı olacak. İkizler kuzey düğümün bizden beklediği sorulması gereken bazı soruları sormalıyız. Unutmamak gerekir ki evrene sorduğumuz sorular daima yanıtlanır, sorunun titreşimine göre de olay olarak tezahür eder. Şimdi genel geçer kabul edilen kalıplardan çıkmak ve gerçek bilgiye ulaşmak için ikizler merakı ve açıklığıyla sorgulamalıyız. Gerçek nedir şimdi nasıl tezahür ediyor?  Bulaşıcı bir hastalık var mı? Salgın global mi? İkinci üçüncü dalgayı yapıyor mu? Peki söylendiği kadar ölümcül mü??? Olağan dışı mı? neler yapılabilir? Nasıl karşılanabilir? Hepimiz kurban mıyız yoksa bu bir farkındalık sınavı mı? Bu hastalığa karşı kendi frekansımızı yükseltip korunmamız mümkün mü? Ne gibi alışkanlık değişimleri bizim daha iyi bir yaşam sürmemize yardımcı olur? Bir gripten öleceğine inanmak da insanın kişisel zihinsel sınırlarını kirletip kişiyi negatif etkilere açar mı? ‘’Nefes alamıyorum’’ diyen Amerikalı protestocular ile entübe olmuş nefes alamayan korona hastaları arasında eş zamanlılık bakımından bir bağlantı var mıdır varsa bu bağlantı nedir? Neyi anlamamız gerekiyor? Ne tür karmik etkiler açığa çıkıp dönüşüyor? Lütfen sorularınızı sorun…

Bütün bu sorulara ve benzerlerine zaman içinde elbette yanıtlar bulacağız. Önümüzdeki altı aylık süreçte her şey daha anlaşılır olacak, nefes alamadığımız tıkanıklıklarımız çözülecek ve biz nefes almaya başlayacağız, bu tutulma her ne kadar yengeç- oğlak aksının son güneş tutulmasıysa da, kuzey düğümü şimdiden ikizler-yay hattında.

Tutulmanın sabian sembolü ‘bir gemiden görüntülenmiş yırtık ve açılmamış bayrak’ bu sembolün anahtar kelimesi uyum sağlama becerisi. Aşırı uçlarda olma eğilimini uyum sağlama becerisiyle dengeleyerek istikrarsızlığı dengeye ulaştırıp güvenli alan yaratılabileceğine işaret ediyor. Korku ve kendini aşma motivasyonu ile hareket etme eğiliminde olunacağını da ifade eder.

Pandemi konusunun dışında genel tutulma etkileri ekonomik olarak kredi kullanmak borç almak için yanıltıcı bir eğilim içinde olunabileceğini gösteriyor. Yersiz borçlanmalar iş alanındaki yoğun malefik etkilerden ötürü iyi sonuçlar vermeyebilir dikkatli olunmalı. Işler hala tam olarak yoluna girmedi para akışı zayıf ve göstergesi Merkür bir süre daha geri harekette, hele de tutulmaya uğrayacak olanın ASC yöneticisi Güneş olduğunu da düşünecek olursak zarar görme ihtimalinin daha yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sosyal hayata oldukça hızlı dönmek istenen bu süreçte sosyal ortamlarda olmaktan bir süre daha geri durmak zorunda hissedilebilir, en azından sosyal mesafeyi tesis etmekte zorlanılacak ortamları tercih etmemek gerekebilir. Iş ve sosyal çevre ilişkilerimiz bir süre daha istediğimiz seviyede olmayacak. Gelirlerimizi ve bizi destekleyen kişilerin göstergesi de Merkür, retro hareketine yeni başlamış, fakat Sirius yıldızıyla kavuşumda ve büyük iyicil Jüpiter in yücelim derecesinde yer alıyor, sosyal hayattaki tıkanıklık nedeniyle bu alanda da performansımız düşük olacak tutulmanın etkin olduğu süreçte. Gördüğümüz gibi tüm olumsuzluklara rağmen iki tane çok olumlu görünümü de var Merkür ün. Mevcut durağanlık sürecinde sonrası için faydalı olacak pekçok eksik giderilebilir, fikirsel yaratım süreçleri kontrol altına alınarak faydalı hale getirilebilir, Güneş tutulması derecesinin Satürn ile yaptığı partil yüzelilik açı da somutlaştırmanın ve tezahür ettirmenin dünyevi şartların ağırlığından ve zorluğundan bir miktar azade olduğunu gösterir nitelikte. Sirius yıldızının yükseltici etkisi ve fiziksel olarak tezahür ettirme gücü kolaylıkla faydalı hale getirilebilir. Bu süreçte fikirlerimizde duygusallıktan kaçınmak, korku ile hareket etmemek ve mantıklı ve ölçülü olabilmek için çok yüksek çaba sarfetmek  gerekiyor bu da gölge yönü.

Uranüs haritanın tepesindeki yerleşimiyle olasılıkların değişken, beklenmedik sarsıcı ve kökten etkiler barındırdığını gösteriyor. Fakat Uranüs bir jenerasyon gezegeni olduğu için insanüstü bir mantık ve psikolojik etki taşır. Bizim küçük insan egolarımız ve duygusal psikolojik yapımız onun aracılığıyla yaratımın etkilerine maruz kalır, bizlere pek mantıklı ve hatta adil gelmeyen olaylar cereyan edebilir, bu tutulmanın belki de en riskli görünümü bu yerleşimdir. Fakat son yöneticisi Ay olduğu için daha çok aile ve iç dünyanızı etkileyecek ani değişimleri gösterecek ve hepimizi farkındalıklı olmaya zorlayacak, kendisiyle ilgili farkındalığı zayıf olanlar için inanılmaz zorlu ve hatta tehlikeli bir süreç olacak diyebiliriz. Yaşadığımız dünya düzleminde uyanış ve farkındalık oldukça yüksek bedel ödeme isteyen değerler. Bu tutulma ile farkındalığı en üst düzeye çıkarma şansımız var.

Birin ve bütünün en yüksek hayrına olması dileğiyle…

You may also like

Yorum Bırakın

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Kabul Et Daha Fazla Oku