Home Evrimsel Astroloji AY DÜĞÜMLERİNİN İKİZLER-YAY AKSINA GEÇİŞİ VE BURÇLARA ETKİSİ

AY DÜĞÜMLERİNİN İKİZLER-YAY AKSINA GEÇİŞİ VE BURÇLARA ETKİSİ

by ulgen
0 comment

Ay düğümleri Güneş’in yörünge düzlemi ile Ay’ın yörünge düzleminin kesiştiği sanal noktalardır. Ruhun tekamül ettiği yön ile ilişkilendirilir, batı astrolojisine hint astrolojisinden geçmiş bir kavramdır. Güney ay düğümü ruhun sahip olduğu temel yetenekleri ve deneyimlerini, Kuzey ay düğümü ise acemisi olduğu ve öğrenmeye çalıştığı nitelikleri gösterir. Birbirleriyle tam olarak karşıt açı yaparlar, bu anlamda bütünleyici özelliktedirler. Aynı aksta olup bir kavramın açıklı koyulu tonlarını ifade becerisini geliştirmekle ilgilidir. Mesela güney düğüm aslan ise ve kuzey de bu durumda kova olur, sağlıklı bir benlik bilinci, kişilik ve kimliğin özgün ifadesi bilgisiyle gelen ruh, toplum içinde barışçıl ve eşitlikçi yaşamayı öğrenmek, herkesin kimliğine ve özgünlüğüne saygı duymak ve bireysel tözü onurlandırmak için çalışır. Gördüğünüz gibi kimlik ve toplum içinde sağlıklı ifadesi aynı aksın konusudur ve birbirinden ayrılarak ele alınamaz. Yani ay düğümlerini birlikte ele almak ve birinin konusu olan niteliklerin gelişebilmesi için diğerinin gölge yönlerini görmek ve şifalandırmak gerekir.

Son bir buçuk yıldır ay düğümleri yengeç-oğlak aksında hareket etmekteydi. Bu süreçte aile olmak, kan bağları, genetik ve bilinçaltıyla bağlı olduğumuz atalarımız ile toplum önünde kendimiz diye adlandırdığımız imajımızın nasıl bağlantılı olduğunu deneyimledik. Aile ve kökler onurlandırılmadığı sürece bireysel manada çok da yol alamadığımızı ancak en güçlü şekilde bağlantılı olduğumuz bu kök enerjisini sağaltmak yoluyla gerçek bireysel zirvemize ulaşabileceğimizi gördük. Şu son dönemde evlerimizde oturup aslında kim olduğumuzu ve kim olmadığımızı iyi bir şekilde öğrendik. Hayatımızı süsleyen sahte imajlar yerini zaruri ihtiyaçlara ve en sade kimliğimize bıraktı. Bu yeni başlamakta olan süreç bittiğinde ise ikizler-yay aksının sahte entellektüelliği bitmiş olacak. Aklımızı bulandıran, sindiremediğimiz, zihnimizi kirleten, aslında ihtiyacımız dahi olmayan bilgilerin yerini sadelik ve öz bilginin alacağı bir dönem bizi bekliyor.

Buradan ikizler-yay aksının konularına biraz daha derinlemesine bakalım. İkizler burcu hava elementi, değişken yapılı, eril bir burçtur. Yani bilgi, iletişim, merak, bilim, gençlik, havailik, sadelik ve hareketlilik bu burcun en belirgin özellikleridir. Bilgiye erişimi muazzamdır ve güçlü yanı hiçbir bilgiye saplanıp kalmamasıdır,bilgi onun için bir oyun aracı gibidir fakat bu durum hiçbir konuda derinleşememe riskini de getirir. Bilginin esiri değildir, bilgiyi kullanır ve zamanı gelince bırakmasını bilir bu yüzden hep en taze bilgiler ondadır. İşe yarayan bilgi ile yaramayanı en kolay şekilde ayırt eder. Bu yönüyle pratiktir, öğrenmeye açıktır, çok yönlüdür. Bilgiyi derinlemesine irdelemek değil toplamak, kullanmak, yaymak ve yenilerine yer açmak için unutmak ister.

Yay burcuna gelince ateş elementi, değişken ve erildir. Yay burcu ikizlere göre bilgiyi daha karmaşık ele alır, bilgiyi ikizler gibi pratik algılayamaz, ilk etapta iyice irdeler ve daha da karmaşık hale getirir. Sadeleştirme fikri belki de aklına bile gelmez, bu yüzden yüceltme ve günlük yaşamda doğru kullanamama riski vardır. Onun için bilgi bir araç değildir, bir amaçtır. Felsefe yay burcu ile bağdaştırılır, onda artık bilgi uzmanlık seviyesine ulaşmalıdır. Kendisini bununla tanımlar. Yay burcu olmasaydı derinlemesine, ustalıklı bilgi olmazdı, her şey gündelik pratik lakırdı ve işe yararlığı çıraklık (başakta bu seviyeye getirilir) düzeyinde kalırdı. Fakat yay burcu bilginin kendisiyle ile o kadar meşguldür ki onun sabit kabullerle kalamayacağını, güncellenmeye sürekli ihtiyaç olduğunu, akışkanlığını ve birine ait olamayacak kadar insanların kolektif bilinçdışına ait olduğunu unutur. Bilgiyi amaca dönüştürür ve onun bir nevi kölesi olur. Bu haliyle bilgi birikimini insanlığın hizmetine sunmakta zorlanır. Sadelikle anlatmakta zorlanır. Herkesin deneyimleyebileceği bir psikolojik süreci ya da felsefi kavramı sanki tanrılar katından henüz inmemiş gibi soyutlar ve seçkin bir zümreye aitleştirir. Oysa ki bilginin kendisi okuma yazma bilmeyen bir insanda dahi ortaya çıkabilecek kadar yaygın ve zamansızdır. Tabi ya öyle olmasa onu herhangi bir insan nasıl bilebilirdi ki?

Kuzey ay düğümünün ikizler burcunda seyahati bizlere bilginin hepimizin ortak malı olduğunu, onu merak ve talep ederek elde etmenin mümkün olduğunu, sadelikle ifade ederek anlaşılır kılmanın ise kolektife büyük bir katkı olacağını öğretiyor. Bilimsel düşüncenin temeli olan merak duygusu ikizler burcunun psikolojik ihtiyacıdır. Bir şeyleri kesin olarak bildiğimizi düşündüğümüzde hiçbir şey öğrenemeyecek olmamız bilimsel bir gerçektir. Kesin kanılar zihinsel ilerlemenin en büyük düşmanıdır. Bu anlamda gerçek bilimsel düşünce (muhakkak ki) bilinmeyene duyulan merak ve araştırma özverisi gerektirir, önyargılar ve bilmekle ilgili tabular ise bilimsel düşüncenin en büyük düşmanıdır. Bütün bunları toparlamak gerekirse yayın bilgiye verdiği değer ve emek olmasa, ikizlerin tarafsızlığı, merakı ve araştırma güdüsü bilgiye ulaşmada yeterli olmaz, aynı şeklide ikizlerin bilgiye tutunmayan onu tabulaştırmayan yapısı olmasa yayın uzmanlığı, bilginliği bir işe yaramaz. Şimdi aksın ikizler tarafı vurgu kazanacak ve yay tarafı iyileştirilecek, eksikleri görülecek. Bu süreçte gerçekleşecek bilimsel gelişmeler, faydalı, pratik, daha çok insanın günlük hayatını kolaylaştıracak türden olacaktır. Uzay teknolojisi ya da atom fiziği gibi değil, bir aşının bulunması, temiz suya kolay erişim, bilgiye kolay erişim, iletişimde ve eğitimde yapılacak bir yenilik, temiz enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve günlük yaşamda kullanılacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi beklenebilir. Bu sayede yaşlı komşu teyzeyi de üniversite hocasını ya da toplumun en hareketli kesimi gençleri de eşit derecede etkileyecek türden bir takım bilimsel teknik gelişmeler olacaktır.

Kuzey düğüm ikizler transiti katılaşmış düşünce kalıplarını elden geçirmek için harika bir zamandır. ikizler becerisiyle ‘’medya okur yazarlığı’’ ve ‘’safsatayı gerçekten ayırt etme ’’ konusunun yaygınlaştırılması da mümkün olabilir. Şüphecilik, gözlem ve yeni verileri sürekli değerlendiren zihnin öneminin kavranması gerekir. İkizler aklın son derece pratik ve kıymetli bir yanını da bize öğretir, değersiz bir bilgiyi değerli olandan ayırt edebilme yeteneği, bunu da ancak ikizler sadeliğiyle yapabiliriz.

İkizler burcu vücutta, akciğerlerin de içinde bulunduğu kollar, eller omuzlar bölgesini ve sinir sistemini yönetir. Soluk alıp vermek ki kadim öğretilerde nefes dünyasal varoluşun en temel ögesidir, pek çok dini öğretide de nefes sayısının doğuştan belli olduğu ve yaşam kalitesini arttırmak istiyorsan nefeslerimizi yavaşlatmamız gerektiği salık verilir. Sağlık bakımından yavaş ve derin solumanın sinir sistemi üzerindeki olumlu etkisini kanıtlayan pek çok çalışmalar vardır. Sağlıklı nefes alıp vermek kişinin zihnini yavaşlatmasını ve daha sağlıklı düşünmesini sağlar, duygular ve zihin birbirine girmez, düşünme ve karar süreçleri tarafsız ve gerçeğe daha yakın olur. Böylesi bir beceriye sahip olmak ikizler burcunun doğru fonksiyon göstermesine yardım edeceğinden bu transitte yoga, meditasyon, tai chi gibi çalışmalar ile nefesimizi farkına bile varmadan akışta sağaltabiliriz, bu da bizim yaşam kalitemizi doğrudan iyileştirir.

Yukarda ay düğümlerinin geçiş zamanı haritasını görüyoruz, bu sürece ilişkin kollektif yorumları bu harita üzerinden yapabiliriz. Yükselen burca göre olan kısa yorumlara alttaki paragrafta yer veriyorum. Oldukça zorlayıcı bir süreç olacak diyebiliriz ilk bakışta. Olmasını beklediğimiz değişim kökten transformasyon gerektiren türden. Zihinsel kalıpların elden geçirilmesi, gerçek bilgiyle hizalanması, sıradan denilebilecek insanlara yayılması oldukça zor hatta imkansız denebilecek türden bir deneyim.  Fakat tarihte de insanların topyekün değiştikleri büyük olayların (salgın hastalıklar, savaşlar gibi) ardından bu türden köklü davranış değişiklikleri oluşmuştur. Kuzey ay düğümün yöneticisi Güneş’le partil kavuşumda ve Venus ile karşılıklı ağırlamada, bu ikizler burcuyla bağlantılı konuların hayata geçirilmesini vadediyor, fakat asc yöneticisi Ay’ın yerleşimi yanan yola doğru ve önünde ay düğümlerinin yöneticileri de dahil olmak üzere oldukça sert açılar var. Bu süreç değişimi geçirecek olan insanlar pek kolay olmayacak fakat kalıcı değişimler zaten önemli kırılmalar ile gerçekleşir..

Yükselen ve Güneş burçlarınıza göre bu transitten hangi hayat alanında etkileneceksiniz,

Koç ve yükselen koç,

Akrabalar, kuzenler ve kardeşlerinizle ve sizlere yakın yaşayan insanlar, komşularınızla olan ilişkilerinizde gelişme ve iyileşme şeklinde deneyimlerken, uzaktaki akrabalar, yurtdışı bağlantılı ilişkileriniz bir ölçüde sınırlanıp sekteye uğrayacak. Hiçe sayma eğiliminde olduğunuz fiziksel yakınlığın önemini kavrayıp kalitesini arttırmak için emek vermeniz gerekebilir. Elinizin altında olan sosyal medya yoluyla yakın çevre iletişimlerinizi geliştirebilir, bir kitap hazırlayabilirsiniz. Felsefe, yüksek bilgi, yüksek öğrenimden edinilmiş bilgiler, yabancılarla olan ilişkinize dayalı bilgilerin bir şekilde ayaklarını yere bastırıp, aşırı idealize edilmiş yanlarını törpüleyip, günlük yaşantınızda pratiklikle kullanılır hale getirmeniz, ya da bir şekilde sadeleştirmeniz gerekebilir. Bu haliyle kafanız çok karışık ve gündelik hayatınıza uygun değil.  Felsefi bilgi illa ki erişilmez olmak zorunda değil, onu herkes anlayabilir ve alıp kullanabilr.

Boğa ve yükselen boğa,

Ortaklıklarınızdan elde ettiğiniz gelirlerde bir daralma zorlanma deneyimleyebileceğiniz, kendi gelirlerinizi geliştirmek zorunda kalacağınız bir dönem geliyor. Bu bir boğa için pek de zor bir duruma benzemiyorsa da bu güne kadar neden böylesi bir şeye gerek olduğunu kavramamış olabilirsiniz. Şimdi farkındalık kazanmanız da bekleniyor. Bu farkındalık öz sevgi, öz değer farkındalığı şeklinde de ortaya çıkabilir, eğer öyle olursa bu harika bir şey olur zira sizin burcunuzun geliştirmesi en öncelikli olan beceri budur.

İkizler ve yükselen ikizler,

Evlilik ve ortaklıklardan, açık düşmanlar ve mahkemelerden yana uğraştırıcı olabilecek bir süreç geliyor. Daha önce hiç uğraşmadığınız bu tür konularla uğraşmanız gerekebilir, hiç işim olmaz dediğiniz şeylerden birileriyle mahkemelik olabilirisiniz fakat bu sizin birey olarak güçlenmenizi ve kendi gücünüzün farkına varmanızı sağlayacak, kendi kendinize daha fazla yeter hale geleceksiniz.

Yengeç ve yükselen yengeç, zaten fazlasıyla duyarlı ve sezgisel olan yapınız bu tutulmalar döneminde daha da duyarlı hale gelecek, fakat şimdi bulanık suda balık avlar gibi değil sular duruldu ve herşey ayan beyan oratda görünüyor. Bu tutulmalar sizin kendi bilinçdışınızı daha net görmenizi onunla bağlantınızı daha rasyonel hale getirmenizi sağlayacak. Oldukça güçlü bir kendi keşfedilmemiş benliğinizi keşfetme zamanı, tabi bu arada biraz işinizden gücünüzden sorunlar yaşayabililirsiniz, hiç alışık olmadığınız çalışıp çalışıp bir şey elde edememek belki de sizi daha fazla bilinç dışınızda zaman geçirmeye itebilir ee napalım her güzel şeyin bir bedeli vardır…

Aslan ve yükselen aslan,

Bilincinizin açık olduğu yeni insanlarla tanışıp harika işler yapabileceğiniz bir döneme girdiniz, işleriniz son bir buçuk yıldır bir türlü yoluna girmiyordu, doğru takımı kurup, ilerleme sağlayamamıştınız, şimdi rüzgar sizden yana döndü, hayal ettiklerinizden daha iyileri, çok daha iyi uyum göstereceğiniz, yetenekli ve keyifli iş arkadaşları sizi buluyor. İşinizden elde etmeniz gereken gelirleri bu süreçte elde edeceksiniz. Aşk ve yaratıcılıktan yana hayal kırıklıkları yaşama olasılığınız var öyle de olsun bu sizin tek başınıza yaratacağınız bir konu değil bu bir takım çalışması…

Başak ve yükselen başak,

İş hayatınız çok önemli gelişmelere gebe, şimdiye kadar sosyal görünürlüğünüz vardıysa ve sizi memnun da ediyorduysa da bu süreçte daha fazla parlama olanağınız olacak. Sizin sadeleşeceğiniz, karmaşık alt zihinsel kodlardan kurtulabileceğiniz, ailesel bazı saplantılı tavırlarınızı bırakabileceğiniz bir süreç başladı. Sadeleşmek ve özgünleşme zamanı…

Terazi ve yükselen terazi,

Yurtdışı, yabancılar, felsefe, yüksek bilgi konusunda en şanslı tek şanslı burç sizsiniz sevgili teraziler. Bu evdekal sürecinde bilgide derinleşme, uzaklarda isminizi duyurmak da dahil pek çok konuda oldukça şanslı olacaksınız. Biz diğer burçlar yakın çevremizle uğraşırken siz uzaklara, derinlere uzanacaksınız, belki de biraz daha elit bir çevreye dahil olacaksınız, fakat dikkat edin yakın çevrenizle olan ilişkileriniz iletişiminiz zarar görmesin çünkü böyle bir risk var.

Akrep yükselen akrep,

Akrepler bu süreçte derinleşmenin keyfini yaşayacak bir diğer burç, her ne kadar terazi kadar dışsal olarak algılanamasa da korkularından sıyrılma, eşiyle olan ilişkisini derinleştirme ihtimali çok yüksek. İş ortaklıklarından gelir elde edilebilecek, ortak yatırımların olabileceği güzel bir süreç, bankalar ve krediler ile ilgili şanslı olacaksınız. Bir miktar kendi paranızı ortaya sürmeniz ve ortaklığı güçlendirmek adına bireysel varlıklarınızdan ödün vermeniz gerekebilir.

Yay ve yükselen yay,

Eşinize zaman ayırmanız gerekiyor bu süreçte çünkü hayatınızın o alanı şimdi tutulmalarla aydınlanıyor. Sizin ortaklarınızla ve eşinizle olan ilişkilerinize çeki düzen verme zamanınız. Bu fırsatı iyi değerlendirin, bir miktar egonuzdan taviz vermeye hazır olun, şimdi kendinizi gerçekleştirmeniz buna bağlı…

Oğlak ve yükselen oğlak,

İş ortamınızda fırsatlar birbiri ardında saklanıyor bu süreçte, şimdi sizin işsiz kalmanız mümkün değil tam size göre bir süreç, ne kadar iş  o kadar yoğunluk ve para demek. Fakat bu arada bilinç altınızdan çıkan canavarlarla da boğuşmanız gerekecek çünkü siz iş iş diye kafanızı kuma gömdükçe ihmal ettiğiniz gerçekliğiniz kaybolmuyor aksine derinlerde daha patlayıcı bir hale geliyor. Dolaysıyla lütfen bilinç dışından gelen çağrıları  rüyanızda, gündüz düşünüzde, işaretlerde ya da astrolojik transitlerinizde duyarsanız umursamamazlık etmeyin daha sonra başınıza daha büyük sorunlar olarak dikilebilirler.

Kova ve yükselen kova,

Birisi aşk mı dedi?  Sizin için aşkın anlamının tamamen değişeceği harika bir transit kapınıza geldi. Herkes çılgınlar gibi sadeleşip farkındalığını yükseltedursun siz mana alemine dalın. ‘’İkizler de insanı derinleştirir miymiş canım’’ dediğinizi duyar gibiyim, evet ikizler hafifliği, sadeliği umursamazlığı aşkın en sevdiği en süptil haldir.  Sevgilinin kendisi bile aşk kadar önemli değildir, bağlılık bir nesneye, olguya ya da bilgiye değil o hafifliğe o özgürlüğedir. Fakat bu arada sosyal çevrenizde, iş çevrenizde bazı kayıplar yaşayabilirsiniz dengeleyecek türden, varsın olsun aşk olsun da…

Balık ve yükselen balık,

Sevgili balıklar bu transitte kariyerinden ve sosyal imajınızdan bir miktar ödün vermek zorunda kalsanız da ailenizle çok derin gerçek bağlar kuracaksınız. Aileyle gerçekten yakınlaşmak için kendinizle en derinlerde temas kurmanız gerekiyor, çünkü onlar sizin anne babanız, aslında sizin barışmanız gereken özünüzü sembolik ve biyolojik olarak oluşturan iki kişi, bu süreçte gerçek kendinizi kucaklamak istiyorsanız aile köklerinize biraz daha dikkatli bakmanız gerekiyor, ışık orada yanıp sönüyor çünkü.

Sevgiyle öğreneceğimiz bir transit olması dileğiyle…

Ay düğümleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve diğer burçlardaki özelliklerini de anlamak isterseniz, Jan Spiller’in Ruhsal Astroloji ve Hakan Kırkoğlu’nun Ruhun Yolculuğu kitaplarını öneririm.

Yorum Bırakın

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Kabul Et Daha Fazla Oku